גישור לגירושין

גישור גירושין, גישור משפחתי – מיכל זק order online at usa pharmacy! buy dapoxetine online india . cheapest rates, dapoxetine cost in india.
הליך גישור לגירושין, המכונה על ידי בתי המשפט גישור משפחתי, הוא הליך וולונטרי אשר מממש ומבטיח לצדדים את הזכויות, וכל זאת בקצב הנח לו, וללא בזבוז זמן שכידוע גורם להוצאות מיותרות.
הליכי גישור עם מיכל זק מסתיים בתוצאות טובות יותר עבור המשפחה במשבר.
מיכל זק, מוסמכת על ידי בתי המשפט לענייני המשפחה לביצוע הליכי גישור, מציעה גישה הוליסטית – לא רק טיפול "יבש" בהסכם חלוקת ממון ומשמורת לילדים אלא בנוסף להסכם המתגבש, גם טיפול נפשי לבני המשפחה שיביא להשלמה, להסכמות טובות יותר ובעיקר ימנע ככל הניתן כאב וצלקות בעתיד. התהליך כמובן גם חוסך זמן יקר, חוסך הוצאות גדולות ומיותרות, ובסופו של דבר, מאפשר להגיע להסכם שהצדדים יחיו אתו בשלום.

גישור הינו שיטה ליישוב סכסוכים על ידי השגת הסדר המקובל על צדדים הנמצאים במחלוקת. המטרת בהליך זה היא ליישב את חילוקי הדעות בדרכים של הסכמות ושיח, ובכך לחסוך מזמנו של בית המשפט. המגשרת היא גורם חיצוני המקובלת על הצדדים החלוקים, ותסייע להם להגיע להסכמות.

הליך גירושין רגיל buy cheap atarax, generic name hydroxyzine online category anti-depressant/anti-anxiety.
שמגיע לבית המשפט מתאפיין במאבק בין בני הזוג, כאשר כל צד בסיוע עורכי דינו, מנסה לשכנע את בית הדין בצדקתו ובטעותו של הצד האחר. משמעותה הטבעית של ניצחון צד אחד היא הפסדו של הצד האחר. הליך זה קשה, יקר להחריד, פוגעני, מגביר ומגדיל את הסכסוך הקיים לעיתים למצבי שנאה ולפגיעה קשה בילדי בני הזוג.

תפקידו של המגשר:
• הבהרת האינטרסים של הצדדים.
• המרת נקודת הראייה הסובייקטיבית של כל צד בערכים אובייקטיביים.
• הצגה בפני הצדדים של מגוון פתרונות ודרכי פעולה אפשריות.
• הבהרה של התוצאות האפשריות של כל פתרון מוצע.
• עידון והתאמה של כל נושאי המשנה העולים במהלך הגישור.
• תרגום הפתרון להסכם סופי שמוסכם בין הצדדים.
הליך הגישור הוא הליך של דיון פתוח, חופשי וברוח טובה, היכול להימשך אף מספר ישיבות. בניגוד להליכים כגון בוררות, או הליכים משפטיים, יכול המגשר להיפגש עם צד בנפרד ולשמוע את דעתו. ישיבה זו נקראת "Caucus", ואף כי אינה מחויבת בכל מקרה, מרבית המגשרים משתמשים בה. דברים הנאמרים למגשר נשמרים בחיסיון מוחלט, וישיבה במעמד אחד הצדדים היא דרך טובה לרדת לעומקם של הדברים, לחשוף מידע חסוי ועמדות שהיו מוסתרות, מבלי שיהיה חשש כי אלו ישמשו את הצד השני, אלא ישמשו רק את המגשר ככלי לקידום הסכסוך לקראת פתרונו.

אתיקה מקצועית של המגשר:
• לנהוג בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.
• לסרב לקבל מינוי לגישור אם יש בינו ובין אחד הצדדים קשר, או חשד לניגוד עניינים.
• להעמיד את הצדדים על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור בסכסוך.
• לא להשתמש בכל מידע המגיע אליו במהלך הגישור לכל צורך שאינו קשור בגישור.
• לא לגלות כל מידע שהגיע אליו במהלך הגישור לכל צד שאינו קשור לגישור (וזאת לרבות בית משפט. רבים הם המפרשים סעיף זה כיוצר חיסיון למגשר, אם זה יוזמן לבית המשפט להעיד על שנתגלה לו במהלך הגישור. לזאת יש להוסיף כי לפי חוק בתי המשפט דברים שנמסרו במהלך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי).
• לא להעביר מצד אחד לשני מידע שנתגלה לו על ידי אותו צד, אם נדרש לשמור מידע זה בסוד.
• לא לייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא לתת חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות אף אם היא בתחום מומחיותו.
• לא להיות צד להסכם אליו יגיעו הצדדים ולא לקבל כל זכויות או חובות על פיו.
כמות הפגישות ומחירים:

הצלחת ההליך: הסטטיסטיקה של מיכל זק 92 אחוזי הצלחה
מחיר ההליך: תלוי במספר הפגישות, ובמורכבות. ממוצע הפגישות בהליך 19 פגישות

buy dapoxetine 30 mg pills online canada pharmacy. men's health. free courier delivery, erectile dysfunction, dental whitening. גישור משפחתי נוסף:
סכסוכים משפחתיים אחרים אשר בהליך גישור והסכמת הצדדים. ניתן לפתרון:
סכסוכי עזבון וירושה
מינוי אפוטרופוס
סכסוך עסקי בעסק משפחתי
סכסוכי מבוגרים בגיל הזהב
סכסוכים שאינם על רקע כלכלי.

קליניקות טיפול
אני מטפלת  ב -3 קליניקות שונות:
מושב משמרת
prednisone 10mg buy online prednisone steroid cost order Deltasone – תל מונד, נתניה, אבן יהודה, קדימה צורן, עמק חפר, כפר יונה, פרדסיה והסביבה
רעננה buy amoxil online, tetracycline list of antibiotics, amoxicillin is for treating what. – הרצליה, כפר סבא, רמת השרון
רמת אביב, תל אביב